Sveriges polarspecialist sedan 1999 031-333 17 30 info@polarquest.se
Sök Mina
bokningar

Förberedande information

VIKTIGT

Grönland består av många olika livsstilar, från storstad till mycket små och avlägsna samhällen. När det kommer till jakt, fångstmetoder och fiske, följer lokalbefolkningen i stort samma traditioner som de gjort i flera hundra år. Människorna på Grönland är vänliga, men lite reserverade. Det är viktigt att till exempel be om lov innan du tar ett foto.

Naturtillgångarna och vädret är kanske de två viktigaste faktorerna när det kommer till vad som har format Grönland och dess befolkning. Naturens tillgångar har ofta styrt var bosättningarna har uppstått och det relativt kalla klimatet och oförutsägbart väder har påverkat kulturella normer, traditioner och mentalitet.  

Jakt och fiske spelar fortfarande en stor roll i Grönland. Detta är något vi som besökare måste respektera. Vänligen notera att: 

 • Ni kommer se blodspår på marken efter jakt och slakt
 • Ni kommer se olika djurskinn uppspända på tork
 • Alkoholism kan ibland vara ett problem i vissa samhällen
 • Närma er aldrig och klappa aldrig en slädhund, de är inte tama i samma bemärkelse som våra husdjur är
 • Det är viktigt att ni läser igenom "AECO Community Guidelines" som ni hittar på en av de andra informationssidorna. Observera att informationen är på engelska. 

FLEXIBEL FÄRDPLAN

Programmet på en expeditionskryssning är aldrig satt i sten. Många yttre faktorer som till exempel väder och issituation spelar en stor roll för hur det verkliga programmet blir. Detta bestäms i samråd mellan kapten och expeditionsledaren som båda har stor erfarenhet av att arbeta i dessa områden. Räkna med att programmet kan komma att ändras. Det är detta som kännetecknar en bra expedition!

GUIDER

Kunniga och entusiastiska guider är nyckeln till en lyckad expedition. Lite närmre din avresa kommer du att få en kort presentation av de guider som kommer att vara med på just din resa.

HÄLSOTILLSTÅND

För att delta i en expeditionskryssning måste du ha allmänt god hälsa och god rörlighet. Om du har genomgått en större operation de senaste två åren eller har ett medicinskt tillstånd som expeditionsledaren och fartygets besättning bör känna till, vänligen kontakta PolarQuest så att vi kan säkerställa att adekvat information skickas till fartyget. Vi ber er även att ha en skriftlig beskrivning av era mediciner med er ombord.

Det är viktigt att du reser tillsammans med någon om du kan behöva en extra hand under resan. Våra guider måste finnas till hands för alla gäster ombord och kan tyvärr inte erbjuda extra hjälp till enstaka deltagare. 

FÖRSÄKRING

Det är viktigt att alla resenärer har en fullgod rese- och sjukvårdsförsäkring som täcker evakuering, sjukvård på plats och hemtransport. Det är även viktigt att den täcker händelser relaterade till Covid-19. Vi samarbetar med Gouda Reseförsäkring och vi hjälper er gärna med att boka en försäkring genom dem.

PASS

Det är obligatoriskt att ha med ett pass som är giltigt under hela resan.

PENGAR/VALUTA

Valutan på Grönland är Danska Kronor (DKK). Betalkort (VISA, MasterCard & AmEx) accepteras i de flesta större städerna på Grönland. Som en allmän regel är det alltid en bra idé att ta med kontanter i DKK, särskilt vid besök i mindre städer och bosättningar.

Om du reser via Island är valutan Isländska Kronor och betalkort accepteras på de allra flesta platser. 

SOUVENIRER

Vi uppmuntrar till att handla lokalt tillverkade hantverk och souvenirer, men var medvetna om den lagstiftning som finns kring import/transport till andra länder. Läs mer på www.cites.org. Kom ihåg att ni ofta kan behöva kontanter. 

BAGAGEVIKT

På flyget mellan Reykjavik och Constable Point (som PolarQuest bokat för resorna i augusti och september) är bagagevikten max 1x20 kilo för incheckat bagage och max 4 kg för handbagage. För resor med övriga flygbolag, läs mer på respektive bolags hemsidor: Air Greenland eller Iceland Air

BORTTAPPAT BAGAGE

Detta är något som står utanför vår kontroll, men som händer då och då. Vi rekommenderar er att:

 • Alltid packa ner det viktigaste i ert handbagage, särskilt om ni tar någon medicin
 • Res gärna med er jacka på er/i handbagaget, även om det är sommarvärme där ni reser ifrån.
 • Undvik att resa i tunna sommarskor.
 • Packa ner ett ombyte i handbagaget.
 • Om ni reser i sällskap med någon annan, kan ni packa några föremål och ombyten i varandras väskor. Om den ena personens väska saknas, så står ingen av er utan till exempel ett ombyte.

LITE KURIOSA OM GRÖNLAND

 • Det finns inga vägar som förbinder någon av städerna på Grönland.
 • Ön är hem för den näst största inlandsisen i världen efter Antarktis, världens längsta fjordsystem och nationalpark.
 • De första människorna som bodde på Grönland var inhemska inuiter från arktiska Kanada, som korsade det då frusna Thulesundet.
 • UNESCO-världsarvet Ilulissatfjorden är mest produktiva glaciären i världen.
 • Ordet "kajak" kommer faktiskt från det grönländska ordet "qajaq", och det var de grönländska jägarna som uppfann denna extremt manövrerbara vattentransport.
 • Det är inte så konstigt att grönländarna har över 50 olika ord för snö och is. I motsats till vad namnet antyder är Grönland till 84% permanent täckt av is – det grönländska istäcket.
 • Grönlands officiella språk är Kalaallisut (västgrönländska) och det uppskattas av lokalbefolkningen när besökare försöker använda några grönländska ord. En bra start är att lära sig orden "hej", som på lokalspråk är "aluu" eller "adjö", som helt enkelt är "baaj".
 • Under kolonialtiden introducerades ett färgkodningssystem till husen på Grönland som senare behölls av GTO (Grönlands tekniska organisation). Denna färgkodning gjorde det enkelt att identifiera en byggnads faktiska funktion: fiskfabriker var blåa, sjukhus var gula, skolhus var röda och telefonbolaget var grönt.
 • Grönland har en befolkning på 56 000 människor, vilket gör det till det mest glesbefolkade landet på jorden.