Sveriges polarspecialist sedan 1999 031-333 17 30 info@polarquest.se
Sök Mina
bokningar

Giving back

GIVING BACK

Forskar du inom ämnen som rör vår miljö? Eller arbetar du med miljöfrågan i andra hänseenden? Ansök då hos PolarQuest om att få följa med oss till Svalbard. Varje år erbjuder PolarQuest en gratis plats till någon som gör ett gott arbete för miljön. Skicka in ditt CV med referenser samt en kort beskrivning av dig själv, visionen med din forskning/ditt miljöarbete och en motivering till varför just du ska få en plats. Ansök senast 31 maj varje år!