Sveriges polarspecialist sedan 1999 031-333 17 30 info@polarquest.se
Sök Mina
bokningar

Vi klimatinvesterar

RESA MED OMTANKE

PolarQuest har förmånen att besöka och visa upp några av de platser som påverkas mest av klimatförändringarna – Arktis och Antarktis. En resa dit rör verkligen om i själen. En natur som är så mäktig sätter spår och skapar minnen för livet.
  
Turismen har ett ansvar när det kommer till att utbilda och observera och är därtill kanske den enda näringsverksamhet som har direkt vinning av att bevara de områden vi besöker. Detta är grenen som vi sitter på. Turismen kan i sin observerande roll uppmärksamma såväl förändringar som andra näringar och hur de bedrivs. 

Fokus för PolarQuest är, och har alltid varit, expeditioner med små expeditionsfartyg. I Arktis reser vi med tre 12-passagerarfartyg och ett 50-passagerarfartyg. Trenden i branschen går dock mot större och större kryssningsfartyg. Men vi hoppas att den moderna resenären, som vill resa mer miljömedvetet, förstår vad som är mest hållbart på en plats som Arktis – att 250–500 passagerare ska gå iland eller att 12–50 gör det! 

TRANSPARENS

Som arrangör av expeditionskryssningar kommer vi inte ifrån att vi släpper ut växthusgaser på våra resor. Tills miljövänliga drivmedel finns att tillgå i vår bransch, väljer vi att klimatinvestera, att vara transparenta med våra utsläpp och att göra det vi kan för att minimera utsläppen.  

PolarQuest beräknar, genom företaget South Pole, alla utsläpp för flyg, marktransporter, expeditionskryssningar, måltider, hotellnätter och därutöver hela företagets direkta klimatpåverkan och klimatinvesterar därefter, i projekt som kan reducera utsläpp snabbare än oss.  
 
South Pole är ett ledande bolag inom klimat- och hållbarhetstjänster. De erbjuder tjänster inom projektutveckling av klimatprojekt i utvecklingsländer, klimat- och hållbarhetsrapportering, beräkningar av investeringars klimatpåverkan, elcertifikat för förnybar energi, samt åtgärdsprogram för att öka engagemang hos de anställda. South Pole har utvecklat de projekt PolarQuest investerat i.  

Läs gärna mer om South Pole på www.southpole.com 

GIVING BACK

Forskar du inom ämnen som rör vår miljö? Eller arbetar du med miljöfrågan i andra hänseenden? Ansök då hos PolarQuest om att få följa med oss till Svalbard. Varje år erbjuder PolarQuest en gratis plats till någon som gör ett gott arbete för miljön. Skicka in ditt CV med referenser samt en kort beskrivning av dig själv, visionen med din forskning/ditt miljöarbete och en motivering till varför just du ska få en plats. Ansök senast 16 juni! Vänligen maila oss på info@polarquest.se.