Sveriges polarspecialist sedan 1999 031-333 17 30 info@polarquest.se
Sök Mina
bokningar

Resa med omtanke

Vi känner varmt för polartrakterna och arbetar aktivt med hållbarhetsfrågan på flera plan. Vi värderar aktsamhet och småskalighet och strävar efter att göra så små avtryck som möjligt. Våra fartyg tar endast 12 eller 50 passagerare och frågar ni oss är små fartyg det bästa sättet att utforska Svalbards djurliv och natur.

VI KLIMATINVESTERAR

Som arrangör av expeditionskryssningar kommer vi inte ifrån att vi släpper ut växthusgaser på våra resor. Tills förnybara bränslen finns att tillgå i vår bransch, investerar vi i projekt som kan reducera utsläpp snabbare och mer effektivt än vi har möjlighet till just idag. Vi beräknar alla våra utsläpp, såväl på resorna som våra aktiviteter här på PolarQuest-kontoret, med målet att minska dem så mycket vi kan så snart vi kan. 

BLI AMBASSADÖR FÖR POLAROMRÅDENA!

Under en resa hoppas vi att våra resenärer får en ny förståelse för vårt ekosystem och djurlivets olika utmaningar. Väl hemma igen hoppas vi att våra resenärer berättar om sina upplevelser för andra. En ökad medvetenhet om naturens skörhet kan förhoppningsvis leda till ett ökat engagemang och en livsstil på hemmaplan som bidrar till bevarandet av världens natur.

AECO - ASSOCIATION OF ARCTIC EXPEDITION CRUISE OPERATORS

PolarQuest är ett av de åtta företag som år 2003 grundade Association of Arctic Expeditions Cruise Operators (AECO) för att reglera turismen på Svalbard och främja hållbar, miljövänlig och säker turism i området. Organisationen stävar efter att resor i Arktis genomförs med största möjliga respekt för djur och natur. En del i detta är noggrant framtagna riktlinjer som alla medlemmar följer vid utflykter och landstigningar. Idag är organisationen en framstående representant för expeditionskryssnings-branschen i Arktis och en ledstjärna för dem som vill arbeta med hållbar turism.

Läs mer på www.aeco.no

För att stoppa spridningen av invasiva arter i Arktis har AECO varit med och tagit fram en 2 minuter lång informationsfilm om hur ni som besökare bör agera innan resan för att undvika att bidra till spridningen. Se filmen och läs mer om projektet på www.stoparcticaliens.com

SVALBARD MILJÖVÄRNFOND

För varje passagerare som reser till Svalbard betalas 150 norska kronor in till Svalbard Miljövärnfond. Fonden delar ut medel till projekt och initiativ som möter de miljömål som finns för Svalbard. Sedan denna avgift introducerades 2007 har PolarQuests resenärer bidragit med över två miljoner kronor.

CLEAN UP SVALBARD

Med nordliga havsströmmar färdas avfall från hela världen och ansamlas sedan i Arktis. Nedskräpade stränder i denna känsliga miljö gör ont att se. Tyvärr är det en allt vanligare syn och ett växande problem för djurlivet som dels äter plaster eller fastnar i fisknät och rep. PolarQuest och våra resenärer har alltid plockat skräp under våra resor på Svalbard. Idag gör vi det genom projektet Clean Up Svalbard. Genom åren har det plockats tonvis, men vårt mål är att bli ännu bättre.

CLEAN SEAS

2017 bjöds AECO och dess medlemmar in av FN:s miljöprogram (UNEP) att deltaga i projektet ”Clean Seas – turn the tide on plastic”. Detta projekt arbetar numera AECO:s medlemmar med aktivt, för att bland annat drastiskt minska användandet av engångsartiklar i plast. http://www.cleanseas.org/

ARKEOLOGISKA OCH HISTORISKA FYND

På många av de platser vi besöker finns lämningar som är intressanta för såväl oss som för forskare och historiker. Dessa platser är värdefulla ur många aspekter och bör bevaras så intakta som möjligt.

Vänligen visa hänsyn och försiktighet vid besök på arkeologiska och historiska platser. Tag heller aldrig med souvenirer och plocka aldrig upp föremål på dessa platser då detta kan förstöra kontexten och det vetenskapliga värdet kan gå förlorat. Detta gäller även för mer moderna byggnader och gravplatser.

För mer information hur vi på PolarQuest arbetar med hållbarhet: Läs här