Sveriges polarspecialist sedan 1999 031-333 17 30 info@polarquest.se
Sök Mina
bokningar

Riktlinjer för besökare Antarktis

IAATO

PolarQuest är medlem i International Association of Antarctica Tour Operators (IAATO). Vi stöder ansvarsfull turism som har minsta möjliga inverkan på landskapet och de vilda djuren. För att försäkra detta arbetar alla IAATO-medlemmar enligt etablerade regler om uppförande. Dessa regler ber vi dig att respektera. 

All verksamhet i Antarktis styrs av Antarktisfördraget från 1959 och de tillhörande avtalen, som tillsammans utgör Antarktisfördragssystemet. Genom fördraget förklarades Antarktis som en zon för fred och vetenskap.

1994 antog Antarktisfördragets rådgivande parter Rekommendation XXVIII-1 riktlinjer för besökare i Antarktis. Dessa riktlinjer är utformade för att säkerställa att alla besökare är medvetna om och följer Antarktisfördraget och dess tillhörande protokoll. Naturligtvis är besökare också skyldiga att följa de nationella lagar och förordningar som gäller för aktiviteter i Antarktis. Rekommendationen fastställer en generell uppförandekod för besökare i Antarktis vilket vi ber alla att följa. Tidigare erfarenheter har visat att ytterligare riktlinjer för uppförande kan förbättra besökarnas upplevelse samtidigt som de minimerar risken för störningar i denna oförstörda och unika miljö.

Därför uppmanar vi dig att, när du går iland, följa dessa riktlinjer:

  • Gå långsamt och stanna ibland för att ge vilda djur den tid och det utrymme de behöver.
  • Som en allmän princip, vänligen bibehåll en så låg ljudnivå som möjligt och undvik att närma dig  fåglar och djur närmare än 5 meter. I vissa fall kan även detta anses för nära, därför bör du noggrant iaktta fåglarnas och djurens beteende vid närmande och stanna upp eller dra dig tillbaka om de visar tecken på störning.
  • Ha koll på din position i förhållande till dina medresenärer - se till att du inte omringar djur eller blockerar deras väg till havet.
  • Följ dina guiders råd; de vill att du ska få ut så mycket som möjligt av din upplevelse samtidigt som du visar varsam respekt mot denna unika miljö.

IAATO riktlinjer för fågelinfluensa 2023-24

Sedan 2021 har den ökande intensiteten i utbrotten av högpatogen fågelinfluensa (HPAI) H5N1 lett till att hundratusentals sjöfåglar har dött runt om i världen. Marina däggdjur, inklusive sälar och sjölejon, har också drabbats. Antarktisgemenskapen, från parterna i Antarctic Treaty till forskare, nationella program och International Association of Antarctica Tour Operators (IAATO) är oroade över den ökade risken för att fågelinfluensan kommer till Antarktis via djur som migrerar till och från regionen. Detta skulle kunna få allvarliga konsekvenser för det lokala djurlivet.

IAATO är engagerade i de strikta procedurer som finns för att skydda Antarktis från patogener och främmande arter. På grund av den ökade förekomsten av fågelinfluensa på andra håll i världen ökas vaksamheten för säsongen 2023-2024.

Så här kan du förhindra att fågelinfluensan introduceras och sprids:

Innan du åker

Innan du åker hemifrån ska du se till att allt som kan komma i kontakt med den antarktiska miljön - inklusive kläder och utrustning - rengörs och desinficeras noggrant.

● Använd IAATO:s information Don't Pack a Pest för att hjälpa dig (se länk nedan).

I Antarktis, Sydgeorgien och Falklandsöarna: Besök av vilda djur

Befintliga protokoll, inklusive dagliga biosäkerhetsrutiner och upprätthållande av minimiavstånd till vilda djur, är en viktig del av skyddet av Antarktis.

Dessutom krävs det att du:

  • Inte sitter, knäböjer eller lägger dig ner.
  • Inte placerar någon utrustning på marken eller i snön.

Om du är osäker, be dina guider om vägledning.

Ta reda på mer om fågelinfluensa från Världsorganisationen för djurhälsa. https://www.woah.org/en/disease/avian-influenza

Viktiga dokument att läsa inför resan:

IAATO Video Avian Influenza
IAATO Don't pack a pest
IAATO Guidelines for Antarctica visitor
IAATO Reducing waste guidelines