Sveriges polarspecialist sedan 1999 031-333 17 30 info@polarquest.se
Sök Mina
bokningar

HÅLLBARHET OMBORD

AECO & IAATO

PolarQuest är ett av de åtta företag som år 2003 grundade Association of Arctic Expeditions Cruise Operators (AECO) för att reglera turismen på Svalbard och främja hållbar, miljövänlig och säker turism i området. Organisationen strävar efter att resor i Arktis genomförs med största möjliga respekt för djur och natur. En del i detta är noggrant framtagna riktlinjer som alla medlemmar följer vid utflykter och landstigningar. Idag är organisationen en framstående representant för expeditionskryssningsbranschen i Arktis och en ledstjärna för dem som vill arbeta med hållbar turism. Motsvarigheten, och föregångaren, i Antarktis heter IAATO, och självklart är vi medlemmar även där.

SVALBARD MILJÖVÄRNFOND

För varje passagerare som reser till Svalbard betalas 150 norska kronor in till Svalbard Miljövärnfond. Fonden delar ut medel till projekt och initiativ som möter de miljömål som omfattar Svalbard. Sedan denna avgift introducerades 2007 har PolarQuests resenärer bidragit med över två miljoner kronor.

CLEAN UP SVALBARD

Med globala havsströmmar färdas avfall från hela världen och ansamlas sedan i Arktis. Nedskräpade stränder i denna känsliga miljö gör ont att se. Tyvärr är det en allt vanligare syn och ett växande problem för djurlivet som äter plaster eller fastnar i fisknät och rep. Mikroplaster i världens hav har visat sig vara ett större hot mot vårt ekosystem än vi tidigare befarat. PolarQuest och våra resenärer har alltid plockat skräp under våra resor på Svalbard. Idag gör vi det genom projektet Clean Up Svalbard. Genom åren har det plockats tonvis, men vårt mål är att bli ännu bättre.

CLEAN SEAS

2017 bjöds AECO och dess medlemmar in av FN:s miljöprogram (UNEP) att delta i projektet ”Clean Seas – turn the tide on plastic”. Detta projekt arbetar numera AECO:s medlemmar med aktivt, för att bland annat drastiskt minska användandet av engångsartiklar i plast. http://www.cleanseas.org/

 

 

 

CLEAN SEAS ANIMATION 

Här kan du se hela AECO:s animerade video om projektet ”Clean Seas – turn the tide on plastic”.

 

 

 

STATISTIK TILL FORSKNING

PolarQuest har under dryga decenniet bidragit med data över alla marina däggdjur som skådats under våra resor. Informationen skickas till Norsk Polarinstitutt som underlag till deras forskning.