Sveriges polarspecialist sedan 1999 031-333 17 30 info@polarquest.se
Sök Mina
bokningar

Resa med omtanke

Vi brinner för polarområdena och arbetar aktivt med hållbarhetsfrågan på flera plan. Vi värderar aktsamhet och småskalighet och strävar efter att göra så små avtryck som möjligt. 

DIN RESA ÄR KLIMATKOMPENSERAD

Som arrangör av expeditionskryssningar kommer vi inte ifrån att vi släpper ut växthusgaser på våra resor. Tills förnybara bränslen finns att tillgå i vår bransch, väljer vi att klimatkompensera för våra utsläpp. Vårt mål är dessutom att överkompensera varje år för att gradvis återbetala till naturen för utsläpp vi har genererat tidigare.

BLI AMBASSADÖR FÖR POLAROMRÅDENA!

Under en resa hoppas vi att våra deltagare får en ny förståelse för vårt ekosystem och djurlivets olika utmaningar - och ser problematiken som kommer med en varmare planet.

Väl hemma igen hoppas vi att våra deltagare berättar om sina upplevelser för andra. En ökad medvetenhet om naturens skörhet kan förhoppningsvis leda till ett ökat engagemang och en livsstil på hemmaplan som bidrar till bevarandet av världens natur. Det är hur vi agerar i vardagen som har störst inverkan även på polarområdena - det är lätt att glömma bort.

IAATO

PolarQuest är medlemmar i International Association of Antarctica Tour Operators (IAATO). Vi stöder ansvarsfull turism som har minsta möjliga inverkan på landskapet och de vilda djuren. För att försäkra detta arbetar alla IAATO-medlemmar enligt etablerade riktlinjer om uppförande. Dessa riktlinjer ber vi dig att respektera. Ni kan läsa mer om dessa under fliken Riktlinjer för besökare Antarktis.

 

ARKEOLOGISKA OCH HISTORISKA FYND

På många av de platser vi besöker finns lämningar som är intressanta för såväl oss som för forskare och historiker. Dessa platser är värdefulla ur många aspekter och bör bevaras så intakta som möjligt.

Vänligen visa hänsyn och försiktighet vid besök på arkeologiska och historiska platser. Tag heller aldrig med souvenirer och plocka aldrig upp föremål på dessa platser då detta kan förstöra kontexten och det vetenskapliga värdet kan gå förlorat. Detta gäller även för mer moderna byggnader och gravplatser.

För mer information hur vi på PolarQuest arbetar med hållbarhet: https://www.polarquest.se/hallbarhet/alla-resor-ar-klimatkompenserade