Sveriges polarspecialist sedan 1999 031-333 17 30 info@polarquest.se
Sök Mina
bokningar

Viktiga uppdateringar

Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Våra telefontider:

Måndag – fredag 10.00 – 16.00

ARCSAR säkerhetsövning 28 augusti - 1 september 2022

Denna vecka håller ARCSAR en viktig katastrofövning på Svalbard ombord vårt expeditionsfartyg M/S Quest. Den 31 augusti 2022 kommer ett scenario att genomföras live på M/S Quest som inkluderar en stor brand- och evakueringsövning ombord. Ny teknik för sök och räddning kommer också att testas. Detta är en del av ARCSAR, ett EU-finansierat projekt för att etablera det första formella säkerhets- och beredskapsnätverket för Arktis och Nordatlanten. Vår Operations Manager, Henrik Törnberg, är med som koordinator ombord.
Läs mer här!

Invasionen av Ukraina  

Vi följer givetvis denna ofattbart sorgliga situation nogsamt. Under den Arktissäsong som nu står för dörren, kommer PolarQuest inte att genomföra några resor med ryskägda fartyg eller som på annat vis gagnar ryska intressen. I nuläget utgår vi från att våra resor till Svalbard och längs norska kusten kommer att avresa enligt plan. Vi kommer dock inte besöka Barentsburg eller Pyramiden. Vi följer alltid UD:s rekommendationer och om en reseavrådan för aktuell destination föreligger vid tidpunkten för resan, ställs resan in. Vid inställd resa har alla resenärer rätt till avbokning eller ombokning utan extra kostnad.  

COVID-19 & SÄKERHET I ARKTIS 2022

På alla våra expeditioner kommer säkerheten för resenärer, guider och besättning först. Riktlinjerna nedan är en kort sammanfattning baserad på den information som finns tillgänglig idag. Vi följer givetvis alltid de regelverk som satts upp av myndigheterna på destinationen. Närmre avresa kommer alla resenärer att få mer detaljerad information.

Vänligen notera:  Nedanstående information uppdateras löpande. 

VACCINATION

Alla som reser med PolarQuest, inklusive guider och besättning, måste vara vaccinerade mot Covid-19. Du som resenär måste kunna visa upp giltig dokumentation på detta, i form av ett godkänt digitalt covidbevis. Det är var resenärs ansvar att denne har ett uppdaterat och för landet du reser till giltigt Covidbevis. Har du tagit en tredje eller fjärde dos, finns idag ingen slutdatum för giltighetstid. Har du tagit två doser, får det inte ha gått med är 270 dagar sedan din senaste dos. Giltighetstiden måste sträcka sig förbi hemkomstdatumet.

Ni som är bosatta/skrivna i Sverige kan läsa mer om hur man skaffar ett bevis här: https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/covidbevis/

Uppdateringar: Testkrav vid norska gränsen togs bort den 1 februari 2022. Kravet om att registrera sig mindre än 72 h före inresa togs bort 12 februari 2022. Även krav på munskydd och 1 meters avstånd togs bort den 12 februari. Krav på testning efter ankomst till Svalbard togs bort 1 mars 2022. 

FÖRSÄKRING

PolarQuest kräver att alla resenärer tecknar en reseförsäkring, ifall nödsituation framtvingar att ni måste evakueras eller lämna resan innan den avslutats. Även avbeställningsskydd rekommenderas ifall en situation uppstår då ni blir nödda att avbeställa resan. Vänligen säkerställ att båda dessa försäkringar täcker Covid-19.

TESTNING OCH VID POSITIVT TEST

Vid symptom vid ombordstigning i Longyearbyen måste du ta ett test. Skulle testet vara positivt, kommer du inte kunna genomföra din resa. Kostnader för t.ex. flygbiljetter och karantänhotell skall täckas av ditt försäkringsbolag. Försäkringen bör även täcka förlorade resdagar. Många försäkringsbolag har dock ett tak för vilken summa de ersätter och denna summa når sällan upp till kostnaden för resan. Därför erbjuder PolarQuest ombokning till en likvärdig resa vid positivt testresultat innan ombordstigning.

GUIDER & BESÄTTNING

Våra guider och fartygens besättning följer samma regelverk och riktlinjer som våra passagerare. Eftersom vi har kontinuerliga guidebyten under en säsong kommer våra guider att vara extra noga med hygien och begränsa sina sociala kontakter dagarna innan avresa.

OMBORD

Det kommer att finnas noggranna säkerhetsprotokoll ombord på alla fartyg. Alla ytor ombord rengörs dagligen och det kommer finnas handsprit tillgängligt på fartyget. Det kommer även finnas möjlighet att utföra test ombord under expeditionens gång. Ombordprotokollet för just din resa finns att läsa när du loggar in på Mina bokningar. 

HEMRESA

Om ni skulle behöva uppvisa ett negativt test i det land ni reser till efter expeditionen, kan test, såsom det är idag, endast utföras i Oslo.   

 

Paketreselagen: ett gott skydd för resenären  

Viktigt att veta för dig som resenär, är att du har ett mycket gott skydd genom Paketreselagen. Om det skulle finnas restriktioner som inte tillåter inresa i det land du ska besöka, har du alltid rätt att boka om dig kostnadsfritt eller boka av och erhålla full återbetalning av alla för resan inbetalda medel. Fri avbokning kan ske tidigast 30 dagar innan avresa under förutsättning att det då står klart att restriktionerna kommer att påverka din resa. Detta gäller även om det finns karantänskrav i landet du ska till. Ni har även rätt att omboka eller avboka med full ersättning om PolarQuest ställer in resan.  

 

Alla återbetalningar för inställda resor 2021 är genomförda. Vänligen notera att om du betalat med kort och väntar på återbetalning, så har nätbetalningsföretaget Nets hög belastning och det kan dröja tills du har pengarna på kontot. Har du betalat med kreditkort, syns inte alltid den återbetalda summan på kontoutdraget utan är istället justerat på ditt kreditbelopp.