Sveriges polarspecialist sedan 1999 031-333 17 30 info@polarquest.se
Sök Mina
bokningar

Henrik Törnberg Operations Manager

henrik@polarquest.se

Efter att ha bott och jobbat på Svalbard i sju år ansvarar Henrik nu för all utrustning ombord på PolarQuests expeditionsfartyg. Han har i stort sett hela sitt vuxna liv på ett eller annat sätt arbetat med polarområdena, ofta som samordnare för forskningsexpeditioner till både Arktis och Antarktis. När han är ledig hittar du honom ofta i skidbacken eller ute till havs på familjens segelbåt.

Vad innebär det att vara ”operations manager” på PolarQuest?

– Jag ser till att all utrustning som guiderna behöver fungerar. Det gäller allt från kläder och kommunikation till säkerhet, rutiner och restriktioner. Jag sköter dialogen med våra rederier och arbetar mycket det förebyggande säkerhetsarbetet.  Helst ska det jag jobbar med inte märkas ombord. PolarQuest har väldigt höga ambitioner och vill vara bäst i klassen när det gäller varje liten detalj. Det tycker jag att vi lyckas bra med.

Du har tidigare jobbat med forskningsexpeditioner i både Arktis och Antarktis?

– Jag har jobbat mycket med säkerhet i fält. På Svalbard som operativ ledare för Röda Korset i Longyearbyen, på Tarfala forskningsstation nära Kebnekaise och på Polarforskningssekretariatet med ansvar för forskningsstationerna Wasa och Svea samt landbaserade expeditioner på Antarktis.

Hur är det att jobba med ”vanligt folk” istället för med forskare?

– Småskalig turisttrafik i polatrakterna är en av få näringar där djurlivet är värt något levande men inte dött. Det gör oss till en skyddsfaktor. För besökare kan det vara intressant att få en inblick i pågående forskning och för forskare är det inspirerande att få perspektiv som ligger utanför det egna fältet.

Längtar du aldrig till varmare trakter?

– Nej. Det skulle vara för att vandra eller segla då.