Sveriges polarspecialist sedan 1999 031-333 17 30 info@polarquest.se
Sök Mina
bokningar

Hälsa och säkerhet ombord

Senast uppdaterad: 2 mars 2023

På alla våra expeditioner kommer säkerheten för resenärer, guider och besättning först. Vi följer givetvis alltid de regelverk som satts upp av myndigheterna på destinationen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i våra säkerhets- och hälsoprotokoll ombord, utifrån förändringar i regelverk eller en förändrad lägesbild.

RESTRIKTIONER OCH VACCINATION MOT COVID-19

För drygt ett år sedan slutade Covid-19 att klassas som en samhällsfarlig sjukdom och har därefter hanterats likt en influensa. Det finns idag inga restriktioner gällande testning, karantän, munskydd eller vaccination i Norge/Svalbard, Grönland eller Island. Vaccinationskravet på våra resor tas bort från och med 1 april 2023. Lokala regelverk kan givetvis förändras och PolarQuest följer alltid myndigheternas råd och regelverk på den destination ni reser till.

​OMBORD

Som tidigare nämnt, hanteras Covid-19 som en influensa och de säkerhetsprotokoll som finns ombord är i stort sett samma som innan pandemin bröt ut. Det finns inga krav på eller rutiner för testning, men skulle någon testa positivt, behöver denne självisolera sig i sin hytt under minst fyra dagar.

Viktigt: God hygien är, och har alltid varit, viktigt på en fartygsbaserad resa, där vi bor och lever nära inpå varandra. Ytor ombord rengörs dagligen och handsprit finns tillgängligt på fartyget. För att undvika att alla former av smitta sprids ombord, vänligen tvätta händerna med tvål, noga och ofta. Nys och hosta alltid i armvecket.

FÖRSÄKRING

PolarQuest kräver att alla resenärer tecknar en reseförsäkring, ifall nödsituation framtvingar att ni måste evakueras eller lämna resan innan den avslutats. Även avbeställningsskydd rekommenderas ifall en situation uppstår då ni blir nödda att avbeställa resan. Säkerställ att båda dessa försäkringar täcker Covid-19.

Paketreselagen: ett gott skydd för resenären  

Viktigt att veta för dig som resenär, är att du har ett mycket gott skydd genom Paketreselagen. Om det skulle finnas restriktioner som inte tillåter inresa i det land du ska besöka, har du alltid rätt att boka om dig kostnadsfritt eller boka av och erhålla full återbetalning av alla för resan inbetalda medel. Fri avbokning kan ske tidigast 30 dagar innan avresa under förutsättning att det då står klart att restriktionerna kommer att påverka din resa. Detta gäller även om det finns karantänskrav i landet du ska till. Ni har även rätt att omboka eller avboka med full ersättning om PolarQuest ställer in resan.