Sveriges polarspecialist sedan 1999 031-333 17 30 info@polarquest.se
Sök Mina
bokningar

Hälsa och säkerhet ombord

Senast uppdaterad: 24 november 2022

 

COVID-19 & SÄKERHET I ARKTIS

På alla våra expeditioner kommer säkerheten för resenärer, guider och besättning först. Riktlinjerna nedan är en kort sammanfattning baserad på den information som finns tillgänglig idag. Vi följer givetvis alltid de regelverk som satts upp av myndigheterna på destinationen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i våra hälso- och säkerhetsprotokoll, utifrån förändringar i regelverk eller förändrad lägesbild gällande covid-19.

Vänligen notera:  Nedanstående information uppdateras löpande. 

VACCINATION

Tills vidare kräver PolarQuest att alla våra resenärer är fullvaccinerade mot Covid-19. Vi följer lägesförändringen och detta krav kan komma att upphävas. Du som resenär måste kunna visa upp giltig dokumentation, i form av ett godkänt Covidbevis. Det är var resenärs ansvar att denne har ett uppdaterat och giltigt Covidbevis. Har du tagit en tredje, fjärde eller femte dos, finns idag ingen slutdatum för giltighetstid. Har du tagit två doser, får det inte ha gått mer än 270 dagar sedan din senaste dos. Giltighetstiden måste sträcka sig förbi hemkomstdatumet.

FÖRSÄKRING

PolarQuest kräver att alla resenärer tecknar en reseförsäkring, ifall nödsituation framtvingar att ni måste evakueras eller lämna resan innan den avslutats. Även avbeställningsskydd rekommenderas ifall en situation uppstår då ni blir nödda att avbeställa resan. Vänligen säkerställ att båda dessa försäkringar täcker Covid-19.

OMBORD

Våra guider och fartygens besättning följer samma regelverk och riktlinjer som våra passagerare. Det finns noggranna säkerhetsprotokoll ombord på alla fartyg. Alla ytor ombord rengörs dagligen. Om några särskilda riktlinjer kommer att gälla på just din resa kommer ni att få information om det innan avresa.  
 

 

Paketreselagen: ett gott skydd för resenären  

Viktigt att veta för dig som resenär, är att du har ett mycket gott skydd genom Paketreselagen. Om det skulle finnas restriktioner som inte tillåter inresa i det land du ska besöka, har du alltid rätt att boka om dig kostnadsfritt eller boka av och erhålla full återbetalning av alla för resan inbetalda medel. Fri avbokning kan ske tidigast 30 dagar innan avresa under förutsättning att det då står klart att restriktionerna kommer att påverka din resa. Detta gäller även om det finns karantänskrav i landet du ska till. Ni har även rätt att omboka eller avboka med full ersättning om PolarQuest ställer in resan.