Sveriges polarspecialist sedan 1999 031-333 17 30 info@polarquest.se
Sök Mina
bokningar

Hållbarhet

5-stjärniga naturupplevelser står i fokus på PolarQuests resor. Vi känner varmt för polartrakterna och arbetar aktivt med att skydda den ömtåliga naturen på flera plan. Det är avgörande för polarområdenas framtid att människans påverkan regleras och begränsas – inte minst här hemma i vardagen!

Vi värderar aktsamhet och småskalighet och reser i små grupper, både för miljöns och för våra resenärers skull. Som moderna polarfarare hoppas vi att våra resenärer ska få uppleva mycket, känna nyfikenhet och agera respektfullt utan att slita ner. Väl hemma igen hoppas vi att våra resenärer blir goda ambassadörer för polartrakterna och berättar om sina upplevelser för andra. En ökad medvetenhet om världens unika och ömtåliga naturområden kan förhoppningsvis leda till ett ökat engagemang och en livsstil på hemmaplan som bidrar till bevarandet av världens natur. Så här säger en av våra resenärer:

”… Men jag är också nöjd med att jag fick ny kunskap om natur- och djurvård. Tycker nog att jag är rätt bra på att ha miljötänk i vanliga fall, men att vara omgiven av så rena, klara färger i naturen gjorde något med mig som kommer att påverka mig resten av mitt liv märker jag. Vi hade klarblå himmel i stort sett hela veckan vilket säkert gjorde sitt till att det rena och storslagna framträdde extra tydligt, men även om jag fattar att det inte alltid ser ut så, blev jag varse min lilla roll i att vara rädd om den natur och de djur vi har.”

/Cecilia Olsson Jers, Svalbardsresenär 2016

AECO (Association of Arctic Expedition Cruise Operators)

PolarQuest är medlemmar i AECO, en organisation som grundades 2003 för att reglera turismen på Svalbard och främja hållbar och säker turism i området. En del i detta är t ex noggrant framtagna riktlinjer som alla medlemmar följer vid utflykter och landstigningar. I samband med medlemskapet betalar PolarQuest även 120 norska kronor för varje passagerare som reser med oss till Svalbard, som går till arbetet mot en ännu mer hållbar turism.

Mer information finner ni på www.aeco.no

IAATO (International Association of Antarctica Tour Operators)

IAATO är en medlemsorganisation som grundades 1991 för att förespråka och utveckla ansvarsfull och säker turism till Antarktis. Medlemmarna har tillsammans utformat riktlinjer som förespråkar ett hållbart resande till Antarktis. Bland annat begränsar vi antalet personer som går iland, är noga med var vi går iland och använder oss enbart av erfarna guider och kunnig besättning.

Mer information om IAATO finner ni på www.iaato.org