Sveriges polarspecialist sedan 1999 031-333 17 30 info@polarquest.se
Sök Mina
bokningar

Thomas Egeberg Lund Johansen Guide

Thomas är utbildad historiker och museiintendent och bodde tidigare på Grönland. Ett land han älskar och där han har en gedigen erfarenhet av guidning. Bland annat har han guidat på västkusten och i den stora fjorden Scoresbysund, men också längs inlandsisen.

Ursprungligen åkte Thomas till Grönland för att arbeta med sjukvård i avlägsna områden och på landsbygden. Med 57 000 invånare utspridda på 2 miljoner kvadratkilometer är Grönland ett land fyllt av avlägsna byar. Thomas fick även möjlighet att resa runt i landet och blev helt betagen av den naturliga skönhet och rika kulturhistoria som finns här. Senare flyttade han till Danmark för att arbeta som museikurator, men fortsatte att arbeta som guide på Grönland.

Naturen är vidsträckt och hisnande vacker, men Thomas fokuserar gärna också på de tydliga spår som finns av kulturer som levde och och till viss mån fortfarande lever i det avlägsna landet. Han berättar gärna historier om de första inuiterna, om nordiska nybyggare som skickade sina elfenbensfångare ända till Vatikanen i Rom, om militärbaser från andra världskriget till kalla kriget och om dagens moderna grönländska samhälle. Berättelserna är alltid förankrade i vad vi ser på våra resor.