Sveriges polarspecialist sedan 1999 031-333 17 30 info@polarquest.se
Sök Mina
bokningar

Szymon Niezabitowski Guide

Szymon föddes i Krakow, Polen. Där studerade han biologi och geografi och tog sin examen i "Facility of Biology and Earth Sciences". Hans sista avhandling handlade om vulkaniska jordar på Island.

Efter att han avslutat sina studier gick han med i den polska vetenskapsakademin och arbetade för “Institute of Systematics and Evolution of Animals”.Där vårdade han och forskade om exotiska djur som bomullshuvudtamariner, fågelspindlar och pytonormar. Sedan tidig ålder är han en passionerad naturforskare med ett särskilt intresse för geografin och djurlivet på de högre breddgraderna, speciellt marina däggdjur. Szymon började guida på Spetsbergen i Arktis 2016 där han uppfyllde sin dröm att se sin första isbjörn. Sedan dess är han heltidsguide och arbetar i Högarktis, Antarktis och Nordnorge.