Sveriges polarspecialist sedan 1999 031-333 17 30 info@polarquest.se
Sök Mina
bokningar

Nikita Ovsyanikov Guide

Nikita är för närvarande biträdande vetenskaplig ledare och seniorforskare vid Wrangelöns statliga naturreservat i ryska Arktis. På Wrangelön har Nikita i decennier studerat dynamiken och beteendet hos isbjörnspopulationen. Han har även besökt isbjörnspopulationer över hela Arktis.

Nikita har tillbringat längre tid i Arktis och med isbjörnar än de flesta på vår jord. Med både en magisterexamen i biologi och en doktorsexamen i zoologi samt otaliga månaders fälterfarenhet, har han djup kunskap om livsvillkoren för rovdjur som fjällräv och isbjörn, liksom de ekologiska sammanhang de lever i.

Officiellt bor han utanför Moskva, men föredrar att vara ute i den avlägsna vildmarken så mycket som möjligt. Han har studerat isbjörnar över hela Arktis - från Hudson Bay och Svalbard till Franz Josef Land och Nordpolen. För närvarande är Nikita biträdande vetenskaplig ledare och seniorforskare vid Wrangelöns statliga naturreservat i ryska Arktis där han i decennier har studerat isbjörnarnas beteende och populationsdynamik.

Nikita är djupt engagerad i Internationella naturvårdsunionens isbjörnsgrupp och dess arbete för bevarandet av arter och deras livsmiljöer. I flera år har han varit en av de starkaste och viktigaste rösterna för skydd av isbjörnarna.