Sveriges polarspecialist sedan 1999 031-333 17 30 info@polarquest.se
Sök Mina
bokningar

Elke Lindner Guide och expeditionsledare

Elke är en sann polarexpert. Hon har arbetat som guide och expeditionsledare från Svalbard och Grönland i norr till Sydgeorgien och Antarktis i söder, men har även studerat ekologi och marinbiologi vid universitetet på Svalbard (UNIS). Åren i Arktis har även resulterat i att Elke nu talar skandinaviska.

Elke har en examen i terrestrisk och arktisk ekologi och bidrar med en unik kombination av expertis, som kompletteras av hennes erfarenhet som allmänpraktiserande sjuksköterska de senaste två åren. Denna kombination av medicinsk kompetens och ekologisk kunskap speglar hennes mångsidiga erfarenheter.

Hennes intresse för polarområdena väcktes under en botanisk exkursion till Spetsbergen 1998. Under årens lopp har Elke deltagit i universitetsexpeditioner till Grönland och Antarktis. Under sin vistelse i Antarktis arbetade hon med ett forskningsprojekt om jättestormfåglar, pingviner och kustfauna. Under den här tiden var Longyearbyen hennes basläger. Vid sidan av studierna arbetade Elke också säsongsvis som hamnkapten och guide på expeditionskryssningsfartyg. Som en del av sitt arbete på Spetsbergen undersökte hon Svalbards renars beteende för sin avhandling. Hon avslutade sin utbildning i marinbiologi vid universitetskurserna på Svalbard (UNIS), där hon även fick praktisk erfarenhet genom utbildningsfärder ombord på forskningsfartyg i Barents hav.

I mer än två decennier har Elke delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter som föreläsare och guide på turistfartyg i Arktis och Antarktis och på så sätt fört resenärerna närmare denna unika miljö. Hennes karriär speglar hennes engagemang för kunskap, upptäckt och bevarande av våra polarregioner för framtiden.