Sveriges polarspecialist sedan 1999 031-333 17 30 info@polarquest.se
Sök Mina
bokningar

Arne Naevra Guide

Arne är en av Nordens mest framstående naturfilmare och har producerat ett antal natur- och djurfilmer för skandinaviska public service-kanaler och för internationella företag som BBC. Flera av serierna innehåller material från Arktis (Ryssland, Alaska och Svalbard) och Antarktis.

Arne har en examen i biologi och har varit särskilt intresserad av djurs beteende, men också av att förmedla naturupplevelser och vad som hotar världens natur.

Han har dykt med både valross och sjöleopard, men är förmodligen mest känd för sin ikoniska bild av isbjörnen som klamrar sig fast vid ett isflak ute på öppet hav.

Arne har varit guide på ett antal expeditioner runt Svalbard och tycker om att ta emot nyfikna och intresserade expeditionsdeltagare.
"Min förhoppning är att jag kan hjälpa gästerna att få en stark naturupplevelse och att de alla blir goda ambassadörer för de sårbara polarområdena", säger Arne.