Sveriges polarspecialist sedan 1999 031-333 17 30 info@polarquest.se
Sök Mina
bokningar

Riktlinjer gällande Covid-19

COVID-19 & SÄKERHET I ARKTIS 2022

På alla våra expeditioner kommer säkerheten för resenärer, guider och besättning först. Riktlinjerna nedan är en kort sammanfattning baserad på den information som idag finns tillgänglig. Skulle det allmänna läget eller restriktioner på något vis ändras, kommer våra säkerhetsföreskrifter att uppdateras. Vi följer givetvis alltid de regelverk som satts upp av myndigheterna på destinationen, men om vi finner det nödvändigt kommer vi även att implementera ytterligare säkerhetsåtgärder. Närmre avresa kommer denna sida att uppdateras med mer detaljerad information om våra riktlinjer och åtgärder för att förhindra smittspridning på våra fartyg, samt hur du som resenär bäst bidrar.

VACCINATION OCH TESTNING

Alla som reser med PolarQuest, inklusive guider och besättning, måste vara vaccinerade mot Covid-19. Du som resenär måste kunna visa upp giltig dokumentation på detta, i form av ett godkänt digitalt covidbevis. Det är var resenärer ansvar att denne har ett uppdaterat och giltigt digitalt Covidbevis vid tiden för avresa. Ni som är bosatta/skrivna i Sverige kan läsa mer här: https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/covidbevis/

Riktlinjerna kring antal doser och giltighetstider mm är information som förändras. Närmre inpå avresa kommer denna sida uppdateras med vad som gäller för just din resa.

Kravet på vaccination kommer inte att tas bort till sommaren 2022, oavsett om myndigheterna lättar på befintliga restriktioner eller inte. 
 
Dessa krav på testning finns idag, men är beroende av smittläget och befintliga restriktioner vid tiden för er resa. Detta kan därför komma att ändras:

  • Vid ankomst till Norge behöver ni ta ett Covidtest. Vid ett negativt resultat tillåts ni fortsätta till Svalbard. Detta test är för tillfället obligatoriskt och erbjuds på flygplatsen i Oslo.
  • I tillägg behöver ni ta ett test vid ankomst till Longyearbyen. Vid ett negativt resultat tillåts ni fortsätta till hotellet alternativt fartyget. Ett positivt test betyder att ni inte tillåts stiga ombord och mest troligen behöver sitta i karantän innan hemresa. PolarQuest bistår med hjälp. 
  • Om ni bott en eller flera nätter på hotell i Longyearbyen, kommer eventuellt ytterligare en snabbtestning genomföras innan ombordstigning. 

Det kommer även finnas möjlighet att testa alla ombord om detta är nödvändigt under expeditionens gång.

FÖRSÄKRING

PolarQuest kräver att all resenärer tecknar en reseförsäkring, ifall nödsituation framtvingar att ni måste evakueras eller lämna resan innan den avslutats. Även avbeställningsskydd rekommenderas ifall en situation uppstår då ni blir nödda att avbeställa resan. Vänligen säkerställ att båda dessa försäkringar täcker Covid-19, även vid positivt testresultat under resans gång. 

GUIDER & BESÄTTNING

Våra guider och fartygens besättning följer samma regelverk och riktlinjer som våra passagerare. Eftersom vi har kontinuerliga guidebyten under en säsong kommer våra guider, utöver testrutiner, att vara extra noga med hygien och begränsa sina sociala kontakter dagarna innan avresa.

OMBORD

Det kommer att finnas noggranna säkerhetsprotokoll ombord på alla fartyg. Alla ytor ombord rengörs dagligen och det kommer finnas handsprit tillgängligt vart ni än befinner er på fartyget. Om nödvändigt, kommer det finnas riktlinjer ombord gällande hur vi håller avstånd, t ex i form av gruppindelningar. Detaljerad information kommer finnas tillgänglig närmre inpå er avresa.

HEMRESA

Efter expeditionens slut, ber vi er att fortsatt ta ansvar. Var observanta på symptom och följ de riktlinjer som finns såväl under hemresans gång som efter hemkomst. Om ni skulle behöva uppvisa ett negativt test vid inresa till ert hemland, kan test, såsom det är idag, endast utföras på flygplatsen i Oslo.