Sveriges polarspecialist sedan 1999 031-333 17 30 info@polarquest.se
Sök Mina
bokningar

Resa med omtanke

Vi känner varmt för dessa områden och arbetar aktivt med hållbarhetsfrågan på flera plan. Vi värderar aktsamhet och småskalighet och strävar efter att göra så små avtryck som möjligt. Våra fartyg tar endast 12 eller 53 passagerare och frågar ni oss är små fartyg det bästa sättet att utforska djurliv och natur.

DIN RESA ÄR KLIMATKOMPENSERAD

Som arrangör av expeditionskryssningar kommer vi inte ifrån att vi släpper ut växthusgaser på våra resor. Tills förnybara bränslen finns att tillgå i vår bransch, väljer vi att klimatkompensera för våra utsläpp. Vårt mål är dessutom att överkompensera varje år för att sakta betala tillbaka till naturen för utsläpp vi gjort tillbaka i tiden.

BLI AMBASSADÖR FÖR POLAROMRÅDENA!

Under en resa hoppas vi att våra resenärer får en ny förståelse för vårt ekosystem och djurlivets olika utmaningar – och ser problematiken som kommer med en varmare planet. Väl hemma igen hoppas vi att våra resenärer berättar om sina upplevelser för andra. En ökad medvetenhet om naturens skörhet kan förhoppningsvis leda till ett ökat engagemang och en livsstil på hemmaplan som bidrar till bevarandet av världens natur. Det är hur vi agerar i vardagen som har störst inverkan även på polarområdena – det är lätt att glömma bort.

AECO - ASSOCIATION OF ARCTIC EXPEDITION CRUISE OPERATORS

PolarQuest är ett av de åtta företag som år 2003 grundade Association of Arctic Expeditions Cruise Operators (AECO) för att reglera turismen på Svalbard och främja hållbar, miljövänlig och säker turism i området. Organisationen stävar efter att resor i Arktis genomförs med största möjliga respekt för djur och natur. En del i detta är noggrant framtagna riktlinjer som alla medlemmar följer vid utflykter och landstigningar. Idag är organisationen en framstående representant för expeditionskryssnings-branschen i Arktis och en ledstjärna för dem som vill arbeta med hållbar turism.

Läs mer på www.aeco.no

För att stoppa spridningen av invasiva arter i Arktis har AECO varit med och tagit fram en 2 minuter lång informationsfilm om hur du som besökare bör agera innan resan för att undvika att bidra till spridningen. Se filmen och läs mer om projektet på www.stoparcticaliens.com

STRANDSTÄDNING

Nedskräpade stränder i denna känsliga miljö gör ont att se. Tyvärr är det en allt vanligare syn och ett växande problem för djurlivet som dels äter plaster eller fastnar i fisknät och rep. Mikroplaster i världens hav har visat sig vara ett större hot mot vårt ekosystem än vi tidigare befarat. PolarQuest och våra resenärer har alltid plockat skräp under våra resor. 

CLEAN SEAS

2017 bjöds AECO och dess medlemmar in av FN:s miljöprogram (UNEP) att deltaga i projektet ”Clean Seas – turn the tide on plastic”. Detta projekt arbetar numera AECOs medlemmar med aktivt, för att bland annat drastiskt minska användandet av engångsartiklar i plast. http://www.cleanseas.org/

För mer information hur vi på PolarQuest arbetar med hållbarhet: https://www.polarquest.se/hallbarhet/alla-resor-ar-klimatkompenserade