Sveriges polarspecialist sedan 1999 031-333 17 30 info@polarquest.se
Sök Mina
bokningar

Resa med omtanke

Vi känner varmt för vår natur och arbetar aktivt med hållbarhetsfrågan på flera plan. Vi värderar aktsamhet och småskalighet och strävar efter att göra så små avtryck som möjligt. Våra fartyg tar endast 12 eller 53 passagerare och frågar ni oss är små fartyg det bästa sättet att utforska vår natur.

DIN RESA ÄR KLIMATKOMPENSERAD

Som arrangör av expeditionskryssningar kommer vi inte ifrån att vi släpper ut växthusgaser på våra resor. Tills förnybara bränslen finns att tillgå i vår bransch, väljer vi att klimatkompensera för våra utsläpp. 

BLI AMBASSADÖR MILJÖN!

Under en resa hoppas vi att våra resenärer får en ny förståelse för vårt ekosystem och djurlivets olika utmaningar – och ser problematiken som kommer med en varmare planet. Väl hemma igen hoppas vi att våra resenärer berättar om sina upplevelser för andra. En ökad medvetenhet om naturens skörhet kan förhoppningsvis leda till ett ökat engagemang och en livsstil på hemmaplan som bidrar till bevarandet av världens natur. Det är hur vi agerar i vardagen som har störst inverkan även på polarområdena – det är lätt att glömma bort.

CLEAN SEAS

2017 bjöds AECO och dess medlemmar in av FN:s miljöprogram (UNEP) att deltaga i projektet ”Clean Seas – turn the tide on plastic”. Detta projekt arbetar numera AECOs medlemmar med aktivt, för att bland annat drastiskt minska användandet av engångsartiklar i plast. http://www.cleanseas.org/

 

ARKEOLOGISKA OCH HISTORISKA FYND

På många av de platser vi besöker finns lämningar som är intressanta för såväl oss som för forskare och historiker. Dessa platser är värdefulla ur många aspekter och bör bevaras så intakta som möjligt.

Vänligen visa hänsyn och försiktighet vid besök på arkeologiska och historiska platser. Tag heller aldrig med souvenirer och plocka aldrig upp föremål på dessa platser då detta kan förstöra kontexten och det vetenskapliga värdet kan gå förlorat. Detta gäller även för mer moderna byggnader och gravplatser.

För mer information hur vi på PolarQuest arbetar med hållbarhet: https://www.polarquest.se/hallbarhet/alla-resor-ar-klimatkompenserade