Sveriges polarspecialist sedan 1999 031-333 17 30 info@polarquest.se
Sök Mina
bokningar

Förberedande information

ATT EXPEDITIONSKRYSSA

Vi som arbetar på PolarQuest har även rest på våra expeditionskryssningar. Många av oss flera gånger. Om du ringer eller mejlar till oss får du svar på alla möjliga frågor om hur det faktiskt är att resa på en expedition. Kläder, väder, landstigningar och gummibåtsbravader – vi har svaren! Vi hoppas att ni även finner många svar här under "Mina bokningar"!

GUIDER

Kunniga och entusiastiska guider är nyckeln till en lyckad expedition. Många av PolarQuests guider har mer än tio års erfarenhet av polarområdena och pendlar mellan Arktis och Antarktis varje år (inklusive Norges fantastiska kust). 

INSPIRATION

Följ oss gärna på Facebook, Instagram och vår blogg, där kan du ta del av nyheter, bilder och reseberättelser som kanske ger en liten försmak av ditt stundande äventyr. På vår hemsida finns också gott om inspirationsfilmer från såväl Svalbard som andra delar av världen.

 


INFÖR RESANALLMÄNT

Programmet på denna resa är endast avsett att fungera som en guide. Många yttre faktorer, såsom väder, spelar en stor roll för hur det verkliga programmet blir. Detta bestäms i samråd mellan kapten och expeditionsledare. Räkna med att programmet kan komma att ändras. Det är detta som kännetecknar en bra expedition!

HÄLSOTILLSTÅND

För att delta i en expeditionskryssning måste ni ha allmänt god hälsa och god rörlighet. Om ni har genomgått en större operation de senaste två åren eller har ett medicinskt tillstånd som expeditionsledaren och fartygets besättning bör känna till, vänligen kontakta PolarQuest så att vi kan säkerställa att adekvat information skickas till fartyget. Vi ber er även att ha en skriftlig beskrivning av era mediciner med er ombord.

Om ni stundtals kan behöva en extra hand på grund av till exempel nedsatt syn, hörsel eller rörlighet är det viktigt att ni inte reser på egen hand utan reser ihop med någon som kan vara ett stöd. Våra guider måste finnas till hands för alla som reser ombord och kan tyvärr inte erbjuda extra hjälp till enstaka deltagare.

Det finns ett krav på att alla ombord är vaccinerade mot Covid-19. Läs mer under sidan "Riktlinjer gällande Covid-19"!

FÖRSÄKRING

Det är viktigt att alla resenärer har en fullgod rese- och sjukvårdsförsäkring som täcker evakuering, sjukvård på plats och hemtransport. Det är även viktigt att den täcker om du blir sjuk i Covid-19. Vi samarbetar med Gouda Reseförsäkring och vi hjälper er gärna med att boka en försäkring genom dem. Läs mer om Covid-19 och försäkringar under "Riktlinjer för Covid-19".

PENGAR/VALUTA

Valutan i Norge är norska kronor (NOK). Betalkort (VISA, MasterCard & AmEx) accepteras av de flesta butiker.

BORTTAPPAT BAGAGE

Detta är något som står utanför vår kontroll. En rekommenderad försiktighetsåtgärd är att packa ert handbagage med det viktigaste, särskilt om ni tar någon medicin, men även förslagsvis ett ombyte. Skulle ert incheckade bagage hamna på fel plats så har ni det viktigaste med er tills det att ert bagage är återfunnet. Om ni reser i sällskap med någon annan, rekommenderar vi att ni packar några föremål och ombyten i varandras väskor. Detta betyder att om den ena personens väska saknas, så står ingen av er utan till exempel ett ombyte.

 

NATURMEDVETENHET OCH SÄKERHETVID LANDSTIGNINGAR MED GUMMIBÅT

Lyssna noga på expeditionsledare, guiderna och besättning. Om ni är osäkra på något så tveka inte att fråga.

Vi ber er att vara medvetna om vissa säkerhetsföreskrifter vid landstigning med gummibåt:

 • Den som kör gummibåten bestämmer. Följ alltid de instruktioner ni får.
 • Det kan hända att ni blir nedstänkta i gummibåten eller att ni kliver ur gummibåten på ställen där ni kan behöva vada. Bär därför alltid vattentåliga kläder i gummibåtarna och ha gummistövlar på fötterna!
 • Bär alltid den tilldelade flytvästen när ni är i gummibåten. Detta är för er egen säkerhet och är ett krav oavsett väderförhållanden.
 • Ta alltid tag i besättningens och förarens utsträckta händer då de hjälper er att kliva i och ur gummibåten. Detta oavsett om ni anser er behöva någon att hålla i eller inte. Ta ett ”sjömansgrepp” det vill säga ni greppar varandra om handleden då detta ger ett mycket säkrare tag än om ni bara håller i handen.
 • Minimera antalet lösa saker ni tar med er i gummibåten. En ryggsäck är idealiskt, där ni kan förvara både kamera, kikare, kläder och annan extra utrustning. Detta gör även att ni har båda händerna fria.

 

DJUR OCH NATUR

 • Följ alltid de instruktioner som guiderna utfärdar och håll er på befintliga stigar där möjligt.
 • Håll avstånd till fåglar som häckar.
 • Undvik i största möjligaste mån att trampa på växter. 
 • Låt principen ”att se men inte röra” råda. 
 • Mata aldrig vilda djur!
 • Skräpa inte ner, utan ta tillbaka allt avfall till fartyget där det kan tas omhand ordentligt. Se till att lämna platserna i samma skick som ni fann dem.
 • Tag aldrig med stenar, snäckor, fjädrar, ben, fossiler eller dylikt som souvenirer.
 • Vänligen rök ej ute i naturen.


Tillbaka till "Inför resan".