Sveriges polarspecialist sedan 1999 031-333 17 30 info@polarquest.se
Sök Mina
bokningar

Hållbarhet

HÅLLBARHET

Hållbarhetsfrågan ligger oss varmt om hjärtat. Vi värderar aktsamhet och småskalighet och strävar alltid efter att göra så små avtryck som möjligt. Tills förnybara bränslen finns att tillgå i vår bransch, väljer vi att klimatkompensera alla våra resor till fullo. PolarQuest har genom företaget South Pole beräknat alla utsläpp för flyg, marktransporter, expeditionskryssningar, måltider, hotellnätter och därutöver hela företagets direkta klimatpåverkan.

Under en resa hoppas vi att våra resenärer får en ny förståelse för vårt ekosystem och djurlivets olika utmaningar – och ser problematiken som kommer med en varmare planet. Väl hemma igen hoppas vi att våra resenärer berättar om sina upplevelser för andra. En ökad medvetenhet om naturens skörhet kan förhoppningsvis leda till ett ökat engagemang och en livsstil på hemmaplan som bidrar till bevarandet av världens natur.