Sveriges polarspecialist sedan 1999 031-333 17 30 info@polarquest.se
Sök Mina
bokningar

Resa med omtanke

HÅLLBARHET

Hållbarhetsfrågan ligger oss varmt om hjärtat. Vi fokuserar alltid på små grupper, på denna resa är ni en exklusiv skara om 12 resenärer. Vi väljer de platser vi bor på och lokala samarbetspartners med omsorg, där vi med glädje ser att vi delar många tankesätt kring hur vi bäst tar omhand om vår natur och reser på djurens villkor. Vi klimatkompenserar för alla våra utsläpp av växthusgaser, både flyg som bil, mat och boende. 

VILDA DJUR

De djur vi möter är vilda! De är inte tama på något vis. De flesta av safarilodgerna är helt utan stängsel och vilda djur går ibland rakt genom lägret. Många av de djur och reptiler ​vi kommer att stöta på kan vara farliga. Att vilda djur attackerar är mycket ovanligt. Det finns dock inga garantier för att detta inte kan hända. Varken PolarQuest, Wilderness Safaris eller deras samarbetspartners kan hållas ansvarig för beteendet hos vilda djur.

Därför är det viktigt att tänka på följande:

 • Lyssna alltid på lodgens guider och personal. Säkerhetsregler måste tas på allvar och strikt följas.
 • Vandra inte ut på egen hand utan att ha en guide eller behörig personal i sällskap – detta gäller även till ert rum.
 • Efter att ni har dragit er tillbaka till ert rum för natten ska ni inte lämna det utan att ha bett om assistans från guider eller lodgepersonal. 
 • När ni är ute på safari, tänk på att ljud kan störa djurens naturliga beteende. Studera djuren i tystnad så blir upplevelsen mycket bättre.
 • Försök aldrig att fånga djurens uppmärksamhet genom att imitera dess läten, klappa händerna eller kasta något åt djuret.
 • Respektera er guide och chaufförs omdöme när det gäller att närma sig vilda djur.
 • Insistera aldrig på att er chaufför ska ta fordonet närmare djuret för att ni ska se bättre eller få en bättre bild. Ett fordon som kommer för nära kan förhindra en jakt och tillika ett djurs måltid.
 • Släng ingenting i naturen! Skräp  på marken kan kväva eller förgifta djur och fåglar.
 • Försök aldrig att möta eller närma er ett djur till fots. Detta är speciellt viktigt i närheten av lodgen där djuren ibland har blivit vana vid mänskliga besökare.
 • Rök aldrig under en safari då den torra afrikanska slätten lätt kan antändas.
 • Som besökare av många orörda och ekologiskt känsliga platser är det viktigt att naturen påverkas minimalt och för oss är det en självklarhet att färdas varsamt genom dessa unika miljöer. Vi strävar gemensamt efter att aldrig lämna annat än fotspår efter oss.