Sveriges polarspecialist sedan 1999 031-333 17 30 info@polarquest.se
Sök Mina
bokningar

Covid-19

COVID-19 


Senast uppdaterad: 16 dec 2022

På alla våra expeditioner kommer säkerheten för resenärer, guider och besättning först. Vi följer givetvis alltid de regelverk som satts upp av myndigheterna på destinationen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i våra säkerhets- och hälsoprotokoll, utifrån förändringar i regelverk eller förändrad lägesbild.

Vänligen notera:  Nedanstående information uppdateras löpande. 

RESTRIKTIONER OCH VACCINATION MOT COVID-19

Det finns idag inga restriktioner gällande testning, karantän, avstånd, munskydd eller vaccination i Norge eller Svalbard. 

Dock kräver PolarQuest tills vidare att alla våra resenärer är vaccinerade mot Covid-19. Vi fortsätter att följa läget och detta krav kan komma att upphävas

Du som resenär måste kunna visa upp giltig dokumentation, i form av ett godkänt Covidbevis. Det är var resenärs ansvar att denne har ett uppdaterat Covidbevis. Har du tagit en tredje, fjärde eller femte dos, finns idag inget slutdatum för giltighetstid. Har du endast tagit två doser (den primära vaccinationsserien), får det inte ha gått mer än 270 dagar sedan din senaste dos. Giltighetstiden måste sträcka sig förbi hemkomstdatumet.

​FÖRSÄKRING

PolarQuest kräver att alla resenärer tecknar en reseförsäkring, ifall nödsituation framtvingar att ni måste evakueras eller lämna resan innan den avslutats. Även avbeställningsskydd rekommenderas ifall en situation uppstår då ni blir nödda att avbeställa resan. Säkerställ att båda dessa försäkringar täcker Covid-19.