Sveriges polarspecialist sedan 1999 031-333 17 30 info@polarquest.se
Sök Mina
bokningar

Siffror

Några snabba siffror för att ge ett begrepp om ungefärliga växthusgasutsläpp:

 

Fartygssäsong: Totalt över ett år släpper våra tre fartyg M/S Quest, M/S Stockholm och M/S Sjøveien ut ca 2700 ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

Expedition med lägst avtryck: Svalbard, sju nätter ombord på M/S Quest, 2,07 ton CO2e per passagerare (inklusive flyg från Oslo).

Expedition med störst avtryck: Antarktis, Falklandsöarna och Sydgeorgien, mellan 10 och 13 ton CO2e per passagerare (inklusive flyg), beroende på vilket fartyg vi reser med.

Lägst avtryck flyg: Tur och retur Oslo – Longyearbyen: 0,4 ton CO2e per passagerare.

Störst avtryck flyg: Inför en Antarktisresa, Stockholm – Puerto Madryn, Ushuaia – Stockholm, 5,2 ton CO2e per passagerare.

Totalt på våra resor: Utsläppen på alla våra resor under ett år, inklusive flyg, är cirka 3650 ton CO2e.

PolarQuests högkvarter: Verksamheten i Göteborg står för ett utsläpp om ca 25–30 ton CO2e per år.