Sveriges polarspecialist sedan 1999 031-333 17 30 info@polarquest.se
Sök Mina
bokningar

Projekt

Nedan finner ni de klimatprojekt PolarQuest valt att stödja:

Kariba REDD+, Zimbabwe

Sedan världens största "REDD+"-projekt (Reduced Emissions from Deforestation and Degradation) startade 2011, har mer än 18 miljoner ton CO2 utsläpp förhindrats. Projektet har också bidragit till att skapa bättre levnadsvillkor för lokala bönder och befolkningsgrupper.

Zimbabwe har under flera årtionden drabbats av oroligheter, ekonomisk kollaps och befolkningstillväxt. De senaste 20 åren har desperata befolkningsgrupper grävt sig djupare in i skogarna och skövlat dem för att ge plats åt jordbruk och för att skaffa bränsle till sina bostäder. Mer än en tredjedel av Zimbabwes skogar är nu borta. Kariba projektet säkerställer att 785 000 hektar skog och vilda djur nu skyddas vid Karibasjöns södra kust i Zimbabwe.  

Förutom att rädda miljön bidrar projektet till att stödja en rad aktiviteter som hjälper lokalbefolkningen. Jordbrukskurser, tegelstenstillverkning med låga utsläpp, etablering av snabbväxande trädplanteringar i syfte att producera bränsle samt ekoturism, skapar arbetstillfällen och skyddar endemiska djurarter, däribland den utrotningshotade svarta noshörningen.

Godawari Green Energy, solvärmekraft, Indien

Indien är världens näst mest folkrika land, och beräknas passera Kina inom de närmaste åren. Indiens energibehov ökar stadigt i takt med den snabba befolkningsökningen och att ekonomin växer. Andelen förnybara energikällor ökar, men kol står fortfarande för mer än hälften av landets elproduktion.

Detta storskaliga solvärmeprojekt i Jaisalmer-distriktet i delstaten Rajasthan i norra Indien bidrar till att tillgodose Indiens växande energibehov. Detta solvärmekraftverk med en effektkapacitet på 50 MW använder paraboliska rännor för att årligen generera nästan 119 000 MWh ren el till det regionala kraftnätet. Detta bidrar till en ökad energimix och en minskad andel fossila bränslen.

Förutom att ersätta fossila bränslen med ren el för att minska utsläppen, skänker projektägaren 2 % från försäljningen av minskade koldioxidutsläpp (så kallade Certifed Emission Reductions eller CERs) till andra projekt som stödjer lokal välfärd och hållbar utveckling. Detta leder till stora samhällsekonomiska vinster, bland annat nya arbetstillfällen, minskad fattigdom samt bättre vägar och förbättringar i den grundläggande infrastrukturen. Projektet bidrar också till att miljövänlig, toppmodern teknologi för solkraftgenerering överförs till Indien, samt uppmuntrar fortsatta investeringar i förnyelsebar industri.