Sveriges polarspecialist sedan 1999 031-333 17 30 info@polarquest.se
Sök Mina
bokningar

AMBASSADÖRER FÖR POLAROMRÅDENA

Vi känner varmt för polartrakterna och arbetar aktivt med att skydda den ömtåliga naturen på flera plan. Vi värderar aktsamhet och småskalighet och reser med små fartyg, både för miljöns och för upplevelsens skull. Under en resa till polarområdena möter vi bedövande vacker natur, glaciärer, packis, fjordis, isberg och ett fantastiskt djurliv. Det är svårt att komma hem oberörd. Det är i alla fall det som är meningen med våra resor, att väcka tankar och skapa ambassadörer. Inte bara det vackra berör, även skräp som dumpats runtom i världens alla hörn, ansamlas ofta i polarområdena och det förvånar och förargar många.

Under en resa hoppas vi att våra resenärer får en ny förståelse för vårt ekosystem och djurlivets olika utmaningar – och ser problematiken som kommer med en varmare planet. Väl hemma igen hoppas vi att våra resenärer berättar om sina upplevelser för andra. En ökad medvetenhet om naturens skörhet kan förhoppningsvis leda till ett ökat engagemang och en livsstil på hemmaplan som bidrar till bevarandet av världens natur. Det är hur vi tänker och agerar i vardagen som har störst inverkan även på polarområdena – det är lätt att glömma bort.

Resenär Cecilia Jers Olsson: ”… Jag är också nöjd med att jag fick ny kunskap om natur- och djurvård. Tycker nog att jag är rätt bra på att ha miljötänk i vanliga fall, men att vara omgiven av så rena, klara färger i naturen gjorde något med mig som kommer att påverka mig resten av mitt liv märker jag. Vi hade klarblå himmel i stort sett hela veckan vilket säkert gjorde sitt till att det rena och storslagna framträdde extra tydligt, men även om jag fattar att det inte alltid ser ut så, blev jag varse min lilla roll i att vara rädd om den natur och de djur vi har.”

Resenär Victor 12 år: ”Pappa, har du börjat tänka annorlunda efter att vi kommit hem från Svalbard, med att plocka upp skräp och så? För det har jag. Jag tycker verkligen att alla borde få åka till Svalbard.”